Startpagina > Privacybeleid

Privacybeleid

LES RENCONTRES DIGITALES is een vereenvoudigde naamloze vennootschap, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van AIX EN PROVENCE onder nummer 891 353 815, met maatschappelijke zetel te 51 avenue des libérateurs – 13100 AIX EN PROVENCE.

Het doel van het Privacybeleid van LES RENCONTRES DIGITALES en haar virtuele tentoonstellingsplatform WELCOME FRANCHISE is om u te informeren over de voorwaarden waaronder zij uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Door onze website en het virtuele salonplatform WELCOME FRANCHISE te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met dit Privacybeleid, dat op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd of bijgewerkt. Eventuele wijzigingen worden op de Site gepubliceerd en we raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

De Europese verordening van 27 april 2016 over persoonsgegevens is op 25 mei 2018 in werking getreden.

Het doel is om de bescherming van individuen binnen de Europese Unie te versterken. Het definieert en specificeert een aantal rechten die worden toegekend aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Het bevat ook een aantal verplichtingen voor bedrijven.

I. Doeleinden van de verwerking en aard van de verzamelde gegevens

1.1. We verzamelen en verwerken de gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het virtuele tentoonstellingsplatform, om verzoeken te doen aan onze teams (demonstraties of andere) of om toegang te krijgen tot onze online bronnen.

We verzamelen en verwerken ook gegevens met betrekking tot de voorkeuren en het verkeer van onze gebruikers (zoals IP-adressen).

Meer specifiek verwerken wij uw Gegevens om u in staat te stellen om:

 • Bezoek onze website
 • Maak een account aan om toegang te krijgen tot het Virtual Lounge Platform en onze diensten te gebruiken
 • Registreren voor online demonstraties, evenementen en conferenties
 • Download onze online bronnen
 • Om onze diensten te verbeteren door cookies op de terminals van gebruikers te plaatsen
 • Om u commerciële en marketingaanbiedingen te sturen via een nieuwsbrief

U kunt andere Persoonsgegevens toevoegen aan uw profiel.
We zullen nooit Persoonsgegevens verzamelen of verwerken die gevoelig zijn in de zin van de regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid, enz.

1.2. We verzamelen informatie met betrekking tot de contractuele relatie die we met u hebben: geschiedenis, diensten waarop u geabonneerd bent, facturerings- en betalingsgegevens, verzoeken en incidenten die aan de ondersteuningsdienst zijn gemeld, enz.

1.3. Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens wanneer u de website rencontres-digitales-franchise.fr bezoekt: bijvoorbeeld informatie met betrekking tot de oorsprong van de verbinding, het type en de versie van uw internetbrowser, de duur van uw verbinding, enz.

We gebruiken cookies voor de Site en het Customer Relationship Management platform. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de door de Gebruiker bezochte website naar zijn/haar internetbrowser of naar het gebruikte apparaat wordt gestuurd. Het doel hiervan is om de site te laten functioneren, het browsen te vergemakkelijken (technische keuzes en activiteiten uit het verleden onthouden), het gebruik van de site en de service te verbeteren en de ervaring van gebruikers beter te begrijpen. De maximale levensduur van een cookie is 13 maanden.

II. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken Persoonsgegevens alleen in de gevallen waarin de geldende regelgeving voorziet, namelijk :

 • De uitvoering van het contract met betrekking tot het gebruik van het virtuele tentoonstellingsplatform WELCOME FRANCHISE
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Uw toestemming om uw gegevens te gebruiken
 • Ons legitieme belang bij het uitvoeren van klantenwerving of promotionele activiteiten met betrekking tot ons (informatie over onze producten, onze promoties of de evenementen die we organiseren binnen LES RENCONTRES DIGITALES). We kunnen ook uw telefoongesprekken met onze verkoopteams opnemen om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

III. Verwerking van persoonlijke gegevens

LES RENCONTRES DIGITALES verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig, en in overeenstemming met de beginselen van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD).
LES RENCONTRES DIGITALES is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in de zin van de RGPD.

LES RENCONTRES DIGITALES heeft een consultant aangesteld om ervoor te zorgen dat het virtuele salonplatform WELCOME FRANCHISE voldoet aan de principes en regels van de GDPR. U kunt contact opnemen met deze consultant via het volgende e-mailadres: contact@lesrencontresdigitales.fr

De taken omvatten

 • Informeren en adviseren van de Data Controller over de toepassing van de RGPD binnen het bedrijf
 • De werknemers van LES RENCONTRES DIGITALES bewust maken van de bescherming van de Persoonsgegevens van de Gebruikers
 • Ondersteun hen bij het implementeren van behandelingen
 • Om te reageren op verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten, in overeenstemming met Artikel VIII.

IV. Bewaren van uw persoonlijke gegevens

4.1. Beveiliging

LES RENCONTRES DIGITALES stelt alles in het werk om het verlies, de verduistering, de binnendringing, de ongeoorloofde bekendmaking, de wijziging of de vernietiging van de Persoonsgegevens die u ons meedeelt, te voorkomen.

Dus :

 • De Gegevens worden opgeslagen op onze eigen servers, die gehost worden op het Google Cloud Platform in België. De beveiliging van onze servers en het updaten van onze virtuele operatiekamerplatforms worden in realtime bewaakt.
 • De werknemers van LES RENCONTRES DIGITALES zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en hebben allen een specifieke verbintenis ondertekend met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens.
 • Toegang tot uw Gegevens wordt geregeld door een strikt toegangscontrolebeleid, dat is voorbehouden aan bevoegde personen onder bepaalde voorwaarden.
 • Wanneer we dienstverleners gebruiken om Persoonsgegevens te verwerken, hebben we eerst gecontroleerd of deze dienstverleners een gelijkwaardig beveiligingsniveau garanderen.

4.2. Duur

LES RENCONTRES DIGITALES slaat uw Persoonsgegevens op in overeenstemming met de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

  • We bewaren informatie met betrekking tot het beheer van de klantaccount, bestellingen, facturering en betalingen gedurende 10 jaar na het einde van het contract of het laatste contact van de inactieve klant.
   We bewaren informatie met betrekking tot het aanmaken en beheren van prospectbestanden gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact met de prospect.
  • We bewaren de gegevens van inactieve klanten voor het verzenden van informatie over onze commerciële en marketingaanbiedingen gedurende een periode van 3 jaar na het beëindigen van de commerciële relatie.
  • We zijn verplicht om de volgende Persoonsgegevens die voortvloeien uit het aanmaken, wijzigen of verwijderen van Gebruikerscontent 1 jaar te bewaren:
   • Verbindingsidentificatie
   • Identificatie gegeven door de terminal
   • Soort transactie
   • Datum en tijd van operatie
   • Identificatie gebruikt door de persoon die de operatie uitvoert.

Wanneer het bewaren van Gegevens niet langer gerechtvaardigd is door het beheer van een Klantaccount, een wettelijke verplichting, commerciële vereisten, de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten, of wanneer u ons hierom verzoekt in toepassing van een van uw rechten (Artikel VIII), zullen wij uw Gegevens op een veilige manier verwijderen.

4.3. Account annuleren

U kunt ook verzoeken om uw account te verwijderen. Uw Gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met artikel 4.2. boven.

V. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

Afhankelijk van de doeleinden gedefinieerd in Artikel I, kunnen werknemers van de klant-, support-, administratieve, boekhoudkundige, technische, marketing- en verkoopafdelingen van LES RENCONTRES DIGITALES toegang hebben tot Persoonsgegevens.

Toegang tot uw gegevens is gebaseerd op individuele toegangsautorisaties, zoals gespecificeerd in artikel 4.1.

1. Overdracht van persoonlijke gegevens
Wij slaan uw Persoonsgegevens op in de Europese Unie.

Als de Gegevens die we verzamelen worden overgedragen aan onderaannemers in andere landen, zorgen we er eerst voor dat er passende waarborgen zijn voor de overdracht van Persoonsgegevens (zoals de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie met aanvullende beveiligingswaarborgen), in overeenstemming met de GDPR en de aanbevelingen van het Europees Comité voor Gegevensbescherming.

We kunnen de Persoonsgegevens van onze Gebruikers ook alleen verstrekken als de Franse wet ons hiertoe verplicht of als een Franse rechtbank ons hiertoe beveelt.

VI. Mededelingen van LES RENCONTRES DIGITALES

6.1. Wij kunnen u e-mails sturen naar het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Account om redenen die verband houden met onze commerciële relatie, d.w.z. technische of veiligheidsredenen, administratieve redenen met betrekking tot uw abonnement op het Virtuele Tentoonstellingsplatform, uw deelname aan onze evenementen of om u te informeren over wijzigingen in ons dienstenaanbod.

6.2. We kunnen u ook SMS-berichten of e-mails met promotie- en marketingaanbiedingen sturen onder de voorwaarden die worden beschreven in Artikel VIII. Als u zich afmeldt voor deze communicatie, blijft u niettemin de communicatie ontvangen die wordt vermeld in artikel 7.1.

6.3. Door zich in te schrijven voor de tentoonstelling Welcome Franchise geeft de bezoeker toestemming aan Les Rencontres Digitales om contact met hem op te nemen per telefoon, SMS en E-mail, met als doel een beter begrip te krijgen van zijn redenen om deel te nemen aan onze tentoonstelling en/of zijn franchiseproject. Bezoekers geven ook toestemming om hun gegevens door te geven aan exposanten en beurspartners indien nodig. We verbinden ons er echter toe om deze informatie uitsluitend te gebruiken voor het promoten van de tentoonstelling en aanverwante zakelijke mogelijkheden. Bezoekers behouden het recht om op elk gewenst moment te verzoeken om verwijdering van hun gegevens door schriftelijk contact met ons op te nemen via contact@rencontres-digitales-franchise.fr. Wij respecteren de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van bezoekers en verbinden ons ertoe alle redelijke stappen te ondernemen om de veiligheid en bescherming ervan te garanderen in overeenstemming met ons privacybeleid.

VII. Gebruikersrechten uitoefenen

In overeenstemming met de Franse wet “Informatique et Libertés” en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD), van kracht op 25 mei 2018, heb je de volgende rechten met betrekking tot de verwerking:

 • Recht op toegang en rectificatie
 • Recht op bezwaar
 • Recht op wissen
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Het recht om te regelen wat er met uw digitale gegevens gebeurt na uw overlijden

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te schrijven op het volgende postadres: LES RENCONTRES DIGITALES, 51 avenue des libérateurs – 13080 AIX EN PROVENCE of door rechtstreeks te schrijven naar het e-mailadres contact@lesrencontresdigitales.fr. Alle verzoeken moeten worden gemotiveerd en vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

U kunt ook :

 • Wijzig uw Persoonlijke Gegevens rechtstreeks vanuit uw LES RENCONTRES DIGITALES Account, als u er een hebt,
 • De ontvangst van promotionele berichten (die geen verband houden met een transactie) beheren door eenvoudigweg te klikken op de koppeling “uitschrijven” onderaan de e-mails die door LES RENCONTRES DIGITALES of door het bedrijf LES RENCONTRES DIGITALES worden verzonden.
 • SMS-ontvangst beheren door een “STOP” sms te sturen.